Gminy jako spadkobiercy ustawowi

Zdjęcie pochodzi z portalu gminy Lipka, www.gminalipka.pl
Zdjęcie pochodzi z portalu gminy Lipka, www.gminalipka.pl

Zgodnie z przepisami art. 935 Kodeksu cywilnego, przy braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Wysłaliśmy zapytanie do 100 polskich gmin, czy w ostatnich pięciu latach otrzymały spadek. Na razie otrzymaliśmy odpowiedzi od dwóch.

Pierwsza z nich, to gmina miejsko-wiejska Nowy Tomyśl, która jedynie w 2015 r. nabyła spadek po zmarłym mieszkańcu. Masę spadkową stanowiły środki pieniężne w kwocie 177.156,35 zł oraz gospodarstwo rolne. 

Druga gmina - Nowy Sącz - w 2015 r. otrzymała spadek, który obejmuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz własnościowe spółdzielcze prawo do boksu garażowego.

Dotychczas sprawami, w których gmina jest spadkobiercom ustawowym, zajmowały się wydziały księgowości w danym urzędzie. Jednak ze względu na dużą liczbę takich spraw, w tym roku postanowiono utworzyć oddzielne wydziały, które będą zajmować się wyłącznie spadkami.

Na co przeznaczane są otrzymane pieniądze? Zazwyczaj wpływają one na konto ogólne gminy i wykorzystywane są zgodnie z potrzebą. Nabyte nieruchomości są natomiast wystawiane na sprzedaż albo trafiają do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych i przydzielane są potrzebującym.

Co ciekawe, dopiero w tym roku, zaczęły powstawać w urzędach gmin jednostki organizacyjne odpowiedzialne wyłącznie za spadki. Wynika to z faktu, że spraw spadkowych, w których gmina jest spadkobiercom ustawowym, pojawia się coraz więcej.

Być może wśród Was są osoby, które nie posiadają nikogo bliskiego i już teraz wiedzą, że spadek po nich przejmie gmina. Alternatywą dla takiego rozwiązania jest sporządzenie testamentu i uwzględnienie w nim wybranej organizacji pozarządowej, która za otrzymane pieniądze będzie mogła poszerzyć swoją działalność i pomagać na szerszą skalę.

Pełen wykaz organizacji, które rekomendujemy jako najlepsze do uwzględnienia w testamencie znajduje się tutaj.