Jak znaleźć prawowitych spadkobierców?

Pytaliście nas wielokrotnie, jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy w trakcie rozprawy sądowej o stwierdzenie nabycia spadku okazuje się, że poza znanymi spadkobiercami, którzy stawili się w sądzie, istnieją inni, z którymi nie ma w ogóle kontaktu. Jak ich szukać? Jak się z nimi skontaktować?

Polskie przepisy stanowią, iż w takiej sytuacji sąd ogłasza w ogólnopolskim poczytnym czasopiśmie (najczęściej jest to ogólnopolski dziennik lub tygodnik), że prowadzi sprawę spadkową po zmarłym i wzywa jego spadkobierców do stawienia się w sądzie w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia i udowodnienia swoich pra do spadku.

Takie samo ogłoszenie powinno również zostać podane do publicznej wiadomości w ostatnim miejscu pobytu spadkodawcy, w sposób w tym miejscu przyjęty. Jeśli zatem spadkodawca zmarł w miejscowości, w której najważniejsze informacje od zawsze umieszcza się na tablicy ogłoszeń, stojącej przy jednym z lokalnych sklepów, wówczas takie ogłoszenie również powinno tam się znaleźć.

Jeśli po upływie trzech miesięcy nie zgłosi się żaden spadkobierca, wówczas sąd wydaje postanowienie o podziale spadku, biorąc pod uwagę tych spadkobierców, którzy są jemu znani.

Poniżej przedstawiamy przykład ogłoszenia, który znaleźliśmy w "Tygodniku Powszechnym" nr 29/2019 na str.40.