W latach 2016-2020 Polacy będą dziedziczyć 67 mld zł rocznie – raport BZ WBK

Z raportu „Prognoza majątku – jak demografia zmieni aktywa Polaków” przygotowanego przez Politica Insight na zlecenie Banku Zachodniego WBK wynika, że w ciągu kilkunastu kolejnych lat nasze społeczeństwo czeka prawdziwa rewolucja majątkowa.

Od dziś do 2040 r. wartość netto aktywów Polaków zwiększy się realnie o 70 proc. osiągając poziom 18 bln zł. Średnia wartość brutto majątku polskiej rodziny wzrośnie z 500 tys. zł do 861 tys. zł. Wzbogacimy się dzięki oszczędnościom, ale też - uwaga - w wyniku dziedziczenia.

Kluczowym problemem stanie się sukcesja w firmach rodzinnych. Udział dziedziczonego majątku ulokowanego w przedsiębior­stwach wzrośnie ponad dwukrotnie z 5,5 do 11,4 proc. całości spadku. Co prawda częściowo sukcesja nastąpi już w momen­cie przechodzenia na emeryturę pokolenia rodziców i będzie elementem darowizny poprzedzającej spadek, ale wymusi na spadkobiercach podjęcie decyzji czy kontynuują działalność rodziców. W sumie problem sukcesji będzie dotyczył firm wyce­nianych na 223 mld zł.

Według badania ankietowego przeprowadzonego przez IQS na zlecenie BZ WBK 64 proc. Polaków prognozuje, że w spadku lub darowiźnie otrzyma nieruchomość mieszkaniową. Kolejne 36 proc. myśli że otrzyma gotówkę, 28 proc. że dostanie ziemię rolną, 16 proc. że otrzyma działkę rekreacyjną, a 8 proc. że dom letniskowy. Papiery wartościowe spodziewa się odziedziczyć 7 proc. Polaków.

Cały raport można znaleźć tutaj.