Chrześcijańska Służba Charytatywna


Od 1997 r. Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) niesie pomoc dzieciom i innym osobom potrzebującym, starając się pomagać ludziom, aby mogli pomagać sobie samym, rozwijać się, żyć godnie i szczęśliwe. Dzięki naszym Darczyńcom i Przyjaciołom do tej pory zrealizowaliśmy 40 projektów na rzecz osób potrzebujących, pomagając ponad 600 tys. osób. Wartość wsparcia wyniosła 65 mln zł.

Spośród wielu działań realizowanych w minionych latach, w ramach również naszych wojewódzkich oddziałów, należy wymienić: prowadzenie świetlic środowiskowych, akcje na rzecz najuboższych dzieci (np. Noworoczny Upominek), prowadzenie punktów pomocy żywnościowej i odzieżowej oraz klubów zdrowia.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę: www.chsch.pl