Fundacja HAPPY KIDS


Fundacja Happy Kids od 15 lat pomaga potrzebującym dzieciom. Wśród Podopiecznych Fundacji są dzieci osierocone oraz te, które ze względu na patologie,  nie mogą wychowywać się w domach rodziców biologicznych.

Od początku swej działalności tworzy i prowadzi Rodzinne Domy Dziecka. W domach tych pracują Rodzice Zastępczy, którzy z poświęceniem i oddaniem wykonują ten bardzo trudny i odpowiedzialny zawód. Domy, które tworzy fundacja, stają się dla porzuconych dzieci namiastką naturalnej rodziny, dają azyl, przywracają poczucie bezpieczeństwa i wiarę w siebie.

Fundacja Happy Kids pomaga również ubogim dzieciom ze wsi. Co roku docieramy do ponad 3 tysięcy maluchów z małych wiosek, którym organizujemy wakacyjny czas, edukujemy w kwestii bezpieczeństwa, uczymy języka angielskiego, robimy przeglądy dentystyczne. Pomagamy również dzieciom chorym, m.in. małym pacjentom onkologicznym, dla których organizujemy zbiórki, pomagamy w rehabilitacji i wyjazdach rekonwalescencyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę:www.happykids.org.pl