Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ


W Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ od 2004 roku wspieramy osoby niepełnosprawne, aby były niezależne, aby niepełnosprawność nie zamykała ich w domach, aby realizowali swoje marzenia i byli szczęśliwi.

W  specjalnych mieszkaniach osoby po wypadkach uczą się jak żyć na wózku. Na zajęciach sportowych poprawiają kondycję i motywację. Na szkoleniach przygotowują się do pracy, bo nie chcą żyć z zasiłków. Rozwijają talenty artystyczne i tworzą swój teatr. Asystenci pomagają dzieciom odrabiać lekcje, a z dorosłymi robią zakupy, razem gotują, uczą się poruszania po mieście. Dzieci niepełnosprawne z całej Polski przyjeżdżają na nasze kolonie, by uczyć się samodzielności.

Każdego roku bezpłatną opieką otaczamy ponad 150 osób.

Fundacja jest wypełnieniem niespisanego testamentu Doktora Piotra Janaszka, który zginął tragicznie w 1998 r. Stworzyli ją Jego najbliżsi oraz pacjenci, którzy dzisiaj pracują w Fundacji. Przyświecają nam słowa Doktora: „Dzieciom niepełnosprawnym trzeba pomagać mądrze. Nie głaszcząc po głowie i prowadząc za rękę, ale wymagając od nich, uczyć je życia."

Państwa pomoc to bardzo ważny dar dla osób, które z powodu niepełnosprawności są zamknięte w domach, samotne, przepełnione smutkiem, zależne od pomocy innych. Proszę pamiętać o Nich w swoim testamencie. Ich przyszłość jest w Państwa rękach.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę www.podajdalej.org.pl