Fundacja SYNAPSIS


Fundacja SYNAPSIS od ponad 25 lat profesjonalnie pomaga dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz
ich rodzinom. Interdyscyplinarny zespół specjalistów prowadzi diagnostykę, terapię, rehabilitację i edukację
osób z autyzmem. W zakładzie aktywności zawodowej zatrudnione są 24 osoby z autyzmem.

Fundacja przygotowuje część podopiecznych do podjęcia pracy na otwartym rynku. Wybudowaliśmy również dom mieszkalny przeznaczony dla dorosłych osób z autyzmem tracących oparcie w rodzinie. Prowadzimy w nim treningi samodzielności i przygotowanie do dorosłego życia. Rodziny z małymi dziećmi mogą liczyć na
wczesny monitoring rozwoju dziecka i jak najszybszą diagnozę w przypadku podejrzenia zaburzeń rozwojowych, a wczesna interwencja wyrównuje szanse na prawidłowy rozwój dziecka. Organizujemy szkolenia, poradnictwo specjalistyczne dla rodzin i profesjonalistów oraz rzecznictwo w celu dostosowania systemu ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i rehabilitacji do potrzeb osób z autyzmem.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę: www.synapsis.org.pl