Fundacja WWF Polska


WWF jest jedną z największych organizacji zajmujących się ochroną środowiska na świecie. Od 2000r.
Fundacja WWF Polska chroni: rysie, wilki, niedźwiedzie, foki i morświny. Pomaga ocalić cenne przyrodniczo
miejsca, m.in. Puszczę Białowieską, Karpaty, czy Morze Bałtyckie. Wspiera zrównoważone rybołówstwo, przeciwdziała zmianom klimatycznym i zmienia prawo na bardziej przyjazne środowisku.
WWF wciąż rozwija swoje działania, aby ocalić coraz większe zasoby przyrodnicze.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę: www.wwf.pl