Głos Seniora


Nasze stowarzyszenie prowadzi działania zmierzające do aktywizacji osób 60+. To dla nich wydajemy magazyn Głos Seniora oraz prowadzimy program Ogólnopolska Karta Seniora.

Dajemy głos seniorom poprzez: wydawanie ogólnopolskiego magazynu, publikowanie nadsyłanych do redakcji wartościowych treści, organizację konkursów: m. in. Stylowi Seniorzy i Senior Działkowiec. Dodatkowo z myślą o osobach starszych stworzyliśmy Program Ogólnopolska Karta Seniora. W ten sposób mówimy o korzyściach wynikających ze srebrnej gospodarki dla przedsiębiorców i samorządów lokalnych. Wszystkie nasze działania mają na celu aktywizacje i udowadnianie, że wiek nie musi być przeszkodą w czynnym uczestniczeniu w życiu społecznym i realizowaniu swoich pasji.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę www.glosseniora.pl