Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl


Działalność Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl nie zna granic. Wspieramy edukację dzieci w najuboższych regionach świata. Finansujemy naukę, mundurki szkolne, posiłki, a także wspieramy budowę szkół, tworzenie placówek dla osieroconych dzieci oraz działalność domów dla dzieci ulicy. Wiemy, że edukacja jest skuteczną formą pomocy, bo pozwala zmieniać perspektywę patrzenia na rzeczywistość i zawalczyć o lepszą przyszłość. Współpraca z misjonarzami na całym świecie oraz szerokie grono wolontariuszy pozwala nam skutecznie dotrzeć do miejsc, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Więcej na stronie: www.salvatti.pl