Wszystkie organizacje

Alivia - Fundacja Onkologiczna

Fundacja Onkologiczna Alivia niesie pomoc chorym na raka od 2010 r. Założył ją Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany nowotwór. Od tej pory wspólnie wspierają chorych i ich bliskich oraz angażują ludzi zdrowych w działania na rzecz walki z chorobą.

Szczegóły
Fundacja DKMS

Fundacja DKMS powstała w 2008 roku, aby dać szansę na życie chorym na nowotwory krwi potrzebującym przeszczepu szpiku. Niesiemy pomoc ludziom, dla których przeszczepienie komórek macierzystych lub szpiku kostnego jest ostatnią szansą na wyzdrowienie.

Szczegóły
Fundacja Gajusz

Fundacja Gajusz powstała pewnej zimowej nocy 1998 roku na dziecięcym oddziale onkologicznym w szpitalu przy ul. Spornej w Łodzi. Tisie Żawrockiej-Kwiatkowskiej, założycielce, zabrakło wówczas nadziei. Jej syn Gajusz miał 8 miesięcy. Przebywał w szpitalu prawie od urodzenia. Lekarze zaczęli przygotowywać matkę na jego śmierć. Obiecała wtedy, że jeśli maluch przeżyje, założy fundację, która będzie opiekowała się chorymi, potrzebującymi dziećmi. Kilka dni później Gajusz wyzdrowiał, a ona dotrzymała słowa.

Szczegóły
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Fundacja od 2004 roku wspiera osoby niepełnosprawne i ich najbliższych. Działamy po to, aby osoby niepełnosprawne były niezależne, aby niepełnosprawność nie zamykała ich w domu, aby realizowali swoje marzenia i byli szczęśliwi.

Szczegóły
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organizacją pozarządową, która od 1991 roku lat nieprzerwanie wspiera polską naukę i innowacyjne projekty badawcze. W tym czasie udało nam się wesprzeć wielu utalentowanych naukowców i zespoły badawcze.

Szczegóły
Fundacja Pomocy Dzieciom "Pociecha"

Fundacja Pociecha od początku swego istnienia zmienia życie dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Wspieramy świetlice środowiskowe – zapewniamy najmłodszym bezpieczne miejsce po szkole, opiekę, ciepły posiłek i pomoc w nauce. Nasze motto to: zawsze możesz pomóc.

Szczegóły
Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS od ponad 25 lat profesjonalnie pomaga dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Interdyscyplinarny zespół specjalistów prowadzi diagnostykę, terapię, rehabilitację i edukację osób z autyzmem.

Szczegóły
Fundacja WWF Polska

WWF jest jedną z największych organizacji zajmujących się ochroną środowiska na świecie. Od 2000r. Fundacja WWF Polska chroni: rysie, wilki, niedźwiedzie, foki i morświny. Pomaga ocalić cenne przyrodniczo miejsca, m.in. Puszczę Białowieską, Karpaty, czy Morze Bałtyckie.

Szczegóły
SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie opiekuje się osieroconymi i opuszczonymi dziećmi. Od 1984 r. prowadzi w Polsce Wioski Dziecięce, czyli osiedla domów dla zastępczych Rodzin SOS. Wychowują się tutaj dzieci pozbawione opieki rodziców.

Szczegóły
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” to międzynarodowa organizacja pożytku publicznego, która w 2002 r. rozpoczęła swoją działalność w Polsce. Pomagamy seniorom przezwyciężać ich samotność.

Szczegóły
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym od początku swojej działalności  w roku 1991 pomogło już 1500 osobom, towarzysząc im od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały. Nasza działalność  uwzględnia indywidualne potrzeby  naszych podopiecznych, jest kompleksowa i długofalowa. Obejmuje diagnozy  i  konsultacje, różne formy terapii i rehabilitacji , aktywizację społeczną i zawodową oraz organizację wypoczynku.

Szczegóły