Jak napisać testament, żeby rodzina go nie podważyła?


Mimo, że testament jest wyrazem naszej woli i to my decydujemy, co stanie się z tym, co posiadamy, kiedy nas zabraknie, w praktyce zdarza się, że po śmierci testatora spadkobiercy próbują podważyć ten dokument lub go unieważnić. Najczęściej robią to, gdyż nie są zadowoleni z jego treści, nie szanując tym samym woli zmarłego spadkodawcy. Jak sporządzić testament, aby rodzina go nie podważyła?
 
Nie istnieje wyczerpująca lista rozwiązań, które dają stuprocentową gwarancję (zdeterminowany spadkobierca może ostatecznie dopiąć swego), jednak są sposoby, aby zminimalizować ryzyko. Oto one:
 
1. Przed sporządzeniem testamentu spotkaj się z rodziną i poinformuj ich o swoich planach. Wspólnie zastanówcie się, czy rozwiązania, z których chcesz skorzystać, są najlepsze dla wszystkich stron.
 
2. Pamiętaj, aby testament sporządzić u notariusza. Testamenty własnoręczne, pisane w domu i tam przechowywane są najczęściej podważane (albo niszczone). Rodzina zawsze będzie mogła próbować, ale skutecznie takiego testamentu nie podważy.
 
3. Zanim sporządzisz testament, skonsultuj swoją sytuację z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w prawie spadkowym - lepiej wydać kilkaset złotych na poradę prawną, niż napisać dokument, który po naszej śmierci przysporzy najbliższym problemy (również te finansowe).
 
4. Pamiętaj, że możesz dysponować tylko tymi dobrami, które są Twoje - jeśli wspólnie z małżonkiem jesteście właścicielami nieruchomości lub rzeczy ruchomej, Ty możesz decydować jedynie o tej części, która należy do Ciebie.

 


Pobierz darmowy informator testamentowy