Aktualności

Komu się należy odprawa pośmiertna?

4.05.2018

W przypadku śmierci pracownika na pracodawcy spoczywa obowiązek wypłaty rodzinie pracownika tzw. odprawy pośmiertnej. Jest ona wypłacana niezależnie od zasiłku pogrzebowego przysługującego osobie, która poniosła koszty pogrzebu zmarłego

Szczegóły
Jak grzebano Sarmatów?

27.04.2018

Najważniejszą decyzją dotyczącą pogrzebu był wybór miejsca pochówku. Za najbardziej honorowy i godny uważano pochówek w kościele, przed ołtarzem lub w specjalnej kaplicy. Starano się stworzyć rodzinny czy raczej rodowy grobowiec, swoiste mauzoleum, miejsce pamięci o całym rodzie i wszystkich przodkach.

Szczegóły
Testament po niemiecku

25.04.2018

Niemcy rokrocznie zostawiają spadkobiercom fortunę. Tamtejszy instytut ds. seniorów (DIA) szacuje, że w latach 2015 - 2024 obywatele Republiki Federalnej Niemiec odziedziczą ponad trzy biliony euro. Jak podkreśla dziennik “Tagesspiegel”, to zawrotna suma, jednak za Odrą zbyt rzadko porusza się temat testamentów i dziedziczenia. “To w naszym społeczeństwie nadal temat tabu”- tłumaczą autorzy artykułu.

Szczegóły
Pogmatwane relacje rodzinne

13.04.2018

Czy wiecie, o co najczęściej pytają osoby, które do nas dzwonią lub uczestniczą w naszych wykładach? Otwierając przed nami drzwi do swoich serc, powierzają tajemnice związane z relacjami rodzinnymi.

Szczegóły
Nie będzie już zabawy w "groźne jaki"

2.04.2018

Z osobami autystycznymi jest tak, że dopóki są małe, państwo daje na nie wysoką subwencję, dostrzega ich potrzeby. Gdy dorosną, przestają się mieścić w państwowym systemie pomocy. O Antku i jego mamie Małgorzacie Rybickiej, opowiadamy w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu.

Szczegóły
Pobierz darmowy informator testamentowy