Napisz testament


Testament to ważny dokument, do którego sporządzenia trzeba się dobrze przygotować. W nim bowiem wskazujemy, komu chcemy przekazać konkretne składniki naszego majątku albo całą masę spadkową, osobę, która będzie wykonawcą testamentu i zadba o sprawną realizację postanowień zawartych w tym dokumencie po naszej śmierci; w nim również możemy zażyczyć sobie, aby spadkobiercy podjęli określone działania, jak na przykład raz w miesiącu przywozili środki czystości do wskazanego przez nas domu dziecka albo przekazali konkretną kwotę wybranej przez nas fundacji lub stowarzyszeniu. Niemniej, należy pamiętać, że testament w każdej chwili można zmienić – nasza sytuacja życiowa lub finansowa może ulec zmianie, co wpłynie również na treść testamentu. Wystarczy wówczas wizyta u notariusza i w miejsce dotychczasowego testamentu sporządzenie kolejnego.

Czego potrzebujemy, aby napisać testament? Na początek wystarczą kartka papieru i ołówek, jak również kubek herbaty i wygodna kanapa. I spokój, który potrzebujemy, aby zebrać myśli. Poniżej zamieszczamy tabelki, które pomogą przygotować się do sporządzenia testamentu.


Pierwsza służy do wpisania posiadanych przez nas przedmiotów, praw majątkowych i niemajątkowych, oszczędności, udziałów, itp. , które chcielibyśmy przekazać kolejnym pokoleniom w testamencie.Druga tabelka służy wpisaniu wszystkich posiadanych zobowiązań (m.in. kredytów, pożyczek), które spadkobiercy będą musieli pokryć przyjmując po nas spadek.Trzecia tabelka służy wyliczeniu tego, co odziedziczą po nas spadkobiercy, po tym, jak od całej wartości majątku odejmą wartość naszych zadłużeń, które będą musieli spłacić.Czwarta tabelka służy zaś wskazaniu osób, które planujemy uwzględnić w testamencie jako spadkobierców. Tutaj również możemy wpisać wybraną fundację lub stowarzyszenie.
Pobierz darmowy informator testamentowy