FAQ

Dlaczego uwzględnienie organizacji w testamencie jest dla niej takie ważne?

Budżet organizacji pozarządowych w dużym stopniu opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby prywatne czy zaprzyjaźnione firmy. Gdyby nie serce i gest tych osób, fundacje i stowarzyszenia nie byłoby stać na prowadzenie swoich działań. Jednym ze sposobów wspierania organizacji jest uwzględnienie ich w testamencie. Nawet symboliczna kwota, ale przekazana przez wiele osób, da sumę, dzięki której fundacja lub stowarzyszenie będą mogły nadal działać i pomagać szerszej grupie osób.


Dlaczego nie miałbym przekazać wszystkiego co mam swojej rodzinie?

W naszej kampanii nie zachęcamy do wykluczania z grona spadkobierców członków rodziny, tylko do włączenia organizacji pozarządowych. Jesteśmy przekonani, że w gronie spadkobierców znajdzie się miejsce dla wszystkich. Szczególnie, że choćby symboliczny zapis na wybraną fundację i stowarzyszenie może zrobić wielką różnicę i pomóc tym, którzy tej pomocy wymagają.


Co najlepiej przekazać organizacji w testamencie?

Wszystko zależy od organizacji, którą chcesz wesprzeć. Są takie, pomagające dzieciom, które ucieszą się z mieszkania zostawionego w spadku, które w przyszłości zostanie zamieszkane przez dziecko pozostające pod opieką organizacji. Inne, wspierające chorych bądź umierających, potrzebują środków niezbędnych na zakup leków, specjalistycznej aparatury, zatrudnienie specjalistów i opiekunów. Są też i takie walczące o prawa zwierząt albo chroniące przyrodę, które potrzebują środków na podejmowanie działań strażniczych, ratowanie zwierząt lub lobbowanie o zmianę przepisów. Te opiekujące się bezdomnymi, osobami w trudnym położeniu materialnym czy osobami samotnymi potrzebują środków na zakup żywności, prowadzenie programów wspierających, zatrudnienie ekspertów, opiekunów czy organizację imprez przeznaczonych dla swoich podopiecznych. Najlepiej jednak skontaktować się z wybraną organizacją i zapytać o jej potrzeby. Tutaj znajduje się lista organizacji rekomendowanych przez nas.


Jak mam uwzględnić organizację w testamencie?

O tym, w jaki sposób to zrobić, piszemy powyżej, wyjaśniając krok po kroku każde z działań. Zapraszamy do lektury.


Skąd mam pewność, że mój zapis w testamencie zostanie wykorzystany zgodnie z moją wolą?

Przed sporządzeniem testamentu warto skontaktować się z wybraną organizacją pozarządową i poinformować ją o tym, w jaki sposób chcielibyśmy, aby nasze pieniądze (lub inne składniki majątku) zostały spożytkowane. Organizacje, które rekomendujemy do uwzględnienia w testamencie to uczciwe fundacje i stowarzyszenia, które zostały dokładnie sprawdzone pod kątem przejrzystości działań, postępowania zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki. Możesz być zatem pewien, że Twoja wola zostanie uszanowana. Dajemy Ci na to gwarancję.


Czy po uwzględnieniu organizacji w testamencie mam ją o tym poinformować?

Jeśli zdecydowałeś się uwzględnić organizację w testamencie, jej przedstawiciele z pewnością ucieszą się na wiadomość o tym. Dzięki temu, będą mogli osobiście Ci podziękować i być może porozmawiać o tym, w jaki sposób można by w przyszłości zainwestować Twoje pieniądze. Dzięki informacji organizacja będzie ponadto mogła zaplanować na przyszłość pewne działania oraz – jeśli sobie tego życzysz – na bieżąco informować Cię o tym, czym się zajmuje.


A jeśli jednak pragnę pozostać anonimowy?

Oczywiście, jeśli taka jest Twoja wola, nie musisz z nikim dzielić się tą informacją. Niemniej, rekomendujemy kontakt z organizacją choćby w tym celu, aby upewnić się, że zapis uczyniony przez Ciebie wywoła po Twojej śmierci skutki prawne i organizacja – zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w testamencie – otrzyma to, co jej zapisałeś.


Pobierz darmowy informator testamentowy