Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organizacją pozarządową, która od 1991 roku lat nieprzerwanie wspiera polską naukę i innowacyjne projekty badawcze. W tym czasie udało nam się wesprzeć wielu utalentowanych naukowców i zespoły badawcze. Nagroda FNP stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem, jakie naukowiec może otrzymać w Polsce. Poprzez inne nasze programy udało nam się sfinansować przełomowe badania prowadzone przez najlepszych polskich uczonych i umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy dla studentów, doktorantów i młodych doktorów. 

Więcej informacji na stronie www.fnp.org.pl oraz start.fnp.org.pl


Pobierz darmowy informator testamentowy