Fundacja Pomocy Dzieciom "Pociecha"


Fundacja Pociecha od początku swego istnienia zmienia życie dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Wspieramy świetlice środowiskowe – zapewniamy najmłodszym bezpieczne miejsce po szkole, opiekę, ciepły posiłek i pomoc w nauce. Nasze motto to: zawsze możesz pomóc.

Dzięki m.in. naszym darczyńcom i sponsorom w ciągu ostatnich 2 lat zorganizowaliśmy 4 kampanie zachęcające do wspierania podopiecznych świetlic środowiskowych, które przełożyły się na konkretną pomoc dla dzieci. Co roku każda ze świetlic, którym pomagamy, przeprowadza średnio 1000 godzin zajęć edukacyjnych, sportowych i innych dla potrzebujących dzieci. Fundacja, angażując społeczeństwo i środowisko biznesowe w swoje projekty, pokazuje, jak wielki potencjał pomagania tkwi w nas samych.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę: www.fundacjapociecha.pl


Pobierz darmowy informator testamentowy