SOS Wioski Dziecięce


Stowarzyszenie opiekuje się osieroconymi i opuszczonymi dziećmi. Od 1984 r. prowadzi w Polsce Wioski Dziecięce, czyli osiedla domów dla zastępczych Rodzin SOS. Wychowują się tutaj dzieci pozbawione opieki rodziców. Stowarzyszenie organizuje również Programy Umacniania Rodzin, wspierając najuboższych. Dzieci z takich rodzin przychodzą do świetlic SOS, gdzie prowadzone są akcje dożywiania i zajęcia edukacyjne.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę www.wioskisos.org


Pobierz darmowy informator testamentowy