Wszystkie organizacjeFundacja DKMS

Fundacja DKMS powstała w 2008 roku, aby dać szansę na życie chorym na nowotwory krwi potrzebującym przeszczepu szpiku. Niesiemy pomoc ludziom, dla których przeszczepienie komórek macierzystych lub szpiku kostnego jest ostatnią szansą na wyzdrowienie.

Szczegóły
Fundacja Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od 10 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, a od 2020 roku także medyków walczących z covid-19, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej.

Szczegóły
Fundacja Gajusz

Fundacja Gajusz powstała pewnej zimowej nocy 1998 roku na dziecięcym oddziale onkologicznym w szpitalu przy ul. Spornej w Łodzi. Tisie Żawrockiej-Kwiatkowskiej, założycielce, zabrakło wówczas nadziei. Jej syn Gajusz miał 8 miesięcy. Przebywał w szpitalu prawie od urodzenia. Lekarze zaczęli przygotowywać matkę na jego śmierć. Obiecała wtedy, że jeśli maluch przeżyje, założy fundację, która będzie opiekowała się chorymi, potrzebującymi dziećmi. Kilka dni później Gajusz wyzdrowiał, a ona dotrzymała słowa.

Szczegóły
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Fundacja od 2004 roku wspiera osoby niepełnosprawne i ich najbliższych. Działamy po to, aby osoby niepełnosprawne były niezależne, aby niepełnosprawność nie zamykała ich w domu, aby realizowali swoje marzenia i byli szczęśliwi.

Szczegóły
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organizacją pozarządową, która od 1991 roku lat nieprzerwanie wspiera polską naukę i innowacyjne projekty badawcze. W tym czasie udało nam się wesprzeć wielu utalentowanych naukowców i zespoły badawcze.

Szczegóły
Fundacja Pomocy Dzieciom "Pociecha"

Fundacja Pociecha od początku swego istnienia zmienia życie dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Wspieramy świetlice środowiskowe – zapewniamy najmłodszym bezpieczne miejsce po szkole, opiekę, ciepły posiłek i pomoc w nauce. Nasze motto to: zawsze możesz pomóc.

Szczegóły
Fundacja Ronalda McDonalda

„Aby rodzina mogła być razem” to misja powstałej w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda. Od 18 lat wspieramy dzieci i ich rodziny poprzez badania profilaktyczne, edukację lekarzy i rodziców, łóżka dla rodziców i Pokoje Rodzinne w szpitalach oraz Dom Ronalda McDonalda.

Szczegóły
Fundacja WWF Polska

WWF jest jedną z największych organizacji zajmujących się ochroną środowiska na świecie. Od 2000r. Fundacja WWF Polska chroni: rysie, wilki, niedźwiedzie, foki i morświny. Pomaga ocalić cenne przyrodniczo miejsca, m.in. Puszczę Białowieską, Karpaty, czy Morze Bałtyckie.

Szczegóły
Lekarze bez Granic

Lekarze bez Granic to organizacja, która niesie niezbędną pomoc humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych oraz społecznościom wykluczonym z opieki zdrowotnej. W swoich działaniach kierują się etyką lekarską oraz zasadami bezstronności, niezależności i neutralności.

Szczegóły
SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie opiekuje się osieroconymi i opuszczonymi dziećmi. Od 1984 r. prowadzi w Polsce Wioski Dziecięce, czyli osiedla domów dla zastępczych Rodzin SOS. Wychowują się tutaj dzieci pozbawione opieki rodziców.

Szczegóły
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich to międzynarodowa organizacja pożytku publicznego, która w 2002 r. rozpoczęła swoją działalność w Polsce. Pomagamy seniorom przezwyciężać ich samotność.

Szczegóły
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Naszą misją jest towarzyszenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie, osobom w niedostatku, cierpieniu i osamotnieniu. Tworzymy przestrzeń do tego, aby osoby z niepełnosprawnością pracowały, zdobywały wiedzę, aktywnie wypoczywały, były wśród ludzi pełnosprawnych, budowały pewność siebie i satysfakcjonujące relacje. Wspieramy także poprzez poradnictwo obywatelskie i socjalne. Fundujemy stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Pomagamy od 1986 roku.

Szczegóły
Pobierz darmowy informator testamentowy